Twój system telefoniczny może obejmować kilka systemów połączonych ze sobą w sieć SCN (Small Community Network). Większość funkcji telefonu i aplikacji one-X Portal będzie działać dla dowolnych nazw i numerów w obrębie sieci, jednak niektóre funkcje mogą nie działać. Na przykład, dodawanie i zwalnianie połączeń z kolejki jest obsługiwane między systemami telefonicznymi w obrębie sieci. Twój administrator systemu poinformuje Cię na temat (ewentualnych) innych ograniczeń w obrębie sieci.