Możesz wykonać połączenie z programu Outlook za pomocą funkcji „kliknij, aby wybrać numer”. Jeśli włączysz inteligentne tagi, możesz nawiązywać połączenia z numerów w innych aplikacjach. Jeżeli ustawiono preferencje dotyczące nawiązywania połączeń wychodzących, te same reguły są stosowane do numeru, z którym nawiązywane jest połączenie za pomocą funkcji „kliknij, aby wybrać numer”.

Domyślnie wszystkie składniki Microsoft wymagane w celu używania funkcji „kliknij, aby wybrać numer” są domyślnie instalowane wraz z pakietem Microsoft Office. Jeśli jednak dostosujesz opcje podczas instalacji pakietu Microsoft Office i nie wybierzesz składników, nie będzie możliwe korzystanie z funkcji „kliknij, aby wybrać numer”.

Składniki programu Microsoft Office, które są wymagane w celu używania funkcji „kliknij, aby wybrać numer”:

Microsoft Outlook

Funkcja „kliknij, aby wybrać numer” jest obsługiwana tylko w 32-bitowych wersjach programów Microsoft Outlook  2007, 2010 i 2013.

Jeśli program Microsoft Outlook został zainstalowany tylko za pomocą instalatora Microsoft Outlook, nie można korzystać z funkcji „kliknij, aby wybrać numer”.

Microsoft Word

Microsoft Outlook z obsługą programowania .NET

Office Tools

Obsługa akcji programowania .NET (w celu instalacji Outlook 2010, 2013)

Obsługa tagów inteligentnych programowania .NET (w celu instalacji Outlook 2007)

Obsługa programowania .NET programu Microsoft Forms 2.0

Numery inteligentnych tagów

Po włączeniu tagów inteligentnych pewne typy danych będą przetwarzane w dokumencie. Na przykład daty lub nazwy są przetwarzane i automatycznie oznaczane jako tagi inteligentne, a następnie tekst zostaje podkreślony fioletową przerywaną linią. Po kliknięciu tagu inteligentnego wyświetlone zostaną różne działania, które można wykonać dla tego typu danych.