Jeżeli Twój komputer i przeglądarka są skonfigurowane pod kątem dźwięku, aplikacja one-X Portal może wysyłać powiadomienia dźwiękowe dla wydarzeń takich jak nowe połączenie lub nowa wiadomość głosowa. Wymaga to od przeglądarki obsługi odtwarzacza multimedialnego, jak np. Windows Media Player lub QuickTime.

W przypadku korzystania z programu Internet Explorer zaznacz opcję Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci web (Narzędzia | Opcje internetowe | Zaawansowane | Multimedia).

Aby odtworzyć dźwięk na komputerze, musisz zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa używany przez serwer poczty głosowej. Wpisz w przeglądarce https://<voicemail_server_address>:5443/ i zaakceptuj wyjątek certyfikatu.  

Aby włączyć powiadomienia dźwiękowe:

1. Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Telefonia.

2. W sekcji Konfiguracja dźwięków wybierz opcję Włącz powiadomienia dźwiękowe.

3. Kliknij przycisk Zapisz.