Po uruchomieniu one-X Call Assistant możesz użyć one-X Call Assistant, aby uruchomić one-X Portal i zalogować się do portalu.

Aby uruchomić aplikację one-X Portal:

1. Aby zalogować się za pomocą one-X Call Assistant, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk ca icon connected Połączone.

2. Wybierz opcję Otwórz one-X Portal.