Możesz wstępnie ustawić numery swojego telefonu domowego lub komórkowego, aby można było ich użyć jako poleceń. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą wartości dom lub komórka użytych w poleceniach.

Jeżeli na przykład pracujesz z domu, wpisz w oknie mybuddy w domu. System wyświetli wiadomość „Polecenia połącz, konferencja, odsłuchaj oraz przejmij będą dzwonić pod Twój numer domowy“. Jeśli nawiążesz połączenie za pomocą funkcji mybuddy, na przykład wybierzesz numer 555123456, system wstępnie zadzwoni pod ustawiony numer domowy, a gdy połączenie nie zostanie odebrane, rozpocznie połączenie z określonym numerem.

Aby zapisać numery domowe i komórkowe:

1. Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Telefonia.

2. W sekcji Numery osobiste wprowadź numer w polach dla numeru domowego i komórkowego. Domyślnie oba pola są puste.

Jeśli trzeba dodać prefiks do wybieranych numerów podczas nawiązywania połączeń zewnętrznych z systemu telefonii, dołącz ten prefiks do konfigurowanych numerów.

3. Kliknij przycisk Zapisz.