Obsługiwane są następujące wersje programu Microsoft Outlook:

Microsoft Outlook 2013 (Outlook contact screen popping not supported)

Microsoft Outlook 2016 (Outlook contact screen popping not supported)

Microsoft Outlook 365 thick client (Outlook contact screen popping not supported)