Jednocześnie możesz posiadać kilka trwających połączeń. Włączając w to połączenia dzwoniące oraz połączenia wstrzymane. Możesz mieć jednak tylko jedno połączenie aktywne. Każde połączenie wyświetlane jest na karcie po lewej stronie, a ikona wskazuje stan połączenia (połączone, wstrzymane, dzwoniące itd.).

pa several calls

Aby wyświetlić szczegóły dowolnego połączenia, kliknij kartę tego połączenia. Samo wyświetlenie szczegółów połączenia nie spowoduje odebrania ani w inny sposób nie wpłynie na dane połączenie. Aby przełączyć się na inne połączenie, kliknij przycisk callAnswer odebrania połączenia lub callRetrieve przywrócenia wstrzymanego połączenia. Bieżące połączenie zostanie automatycznie wstrzymane.

Liczba połączeń

Aplikacja one-X Portal nie ogranicza liczby połączeń, które można wykonywać i odbierać. Mimo iż jednocześnie możesz posiadać tylko jedno aktywne połączenie, wiele połączeń może być wstrzymanych w tym samym czasie. System telefoniczny ogranicza jednak liczbę przychodzących połączeń, które możesz odebrać.

Telefony z przyciskami aktywności
Wiele telefonów Avaya ma programowalne przyciski konfigurowane przez administratora systemu jako przyciski aktywności. W przypadku używania tego typu telefonu każde wykonywane lub odbierane połączenie korzysta zwykle z przycisku aktywności i może być kontrolowane za jego pomocą (naciśnij, aby wstrzymać, przywrócić, wyświetlić szczegóły itd).

Dla połączenia przychodzącego połączenie to jest przedstawiane na specjalnym przycisku aktywności, jeżeli jest on dostępny. Jeżeli żaden przycisk aktywności nie jest dostępny, system telefoniczny potraktuje połączenie tak, jakbyś był zajęty dla kolejnych połączeń przychodzących.

Dla połączeń wychodzących możesz użyć one-X Portal do wykonania dodatkowych połączeń wychodzących nawet jeżeli wszystkie przyciski aktywności w telefonie są aktualnie w użyciu. W takim przypadku niektóre połączenia nie będą reprezentowane przez przycisk aktywności na telefonie, a tym samym nie będzie możliwe zarządzanie nimi za jego pomocą.

Telefony bez przycisków aktywności
Jeżeli używany telefon nie posiada przycisków połączeń, ustawienie Połączenia oczekujące skonfigurowane przez administratora systemu zarządza liczbą połączeń, które możesz odebrać.

Jeżeli ustawienie Połączenia oczekujące jest włączone, możesz użyć aplikacji one-X Portal do odebrania kolejnego połączenia przychodzącego. Kiedy obsługiwane są dwa połączenia, dla każdego kolejnego połączenia przychodzącego system telefoniczny traktuje Twój telefon jako zajęty. Jednak użycie aplikacji one-X Portal wciąż pozwala na wykonanie dodatkowych połączeń wychodzących.

Jeżeli ustawienie Połączenia oczekujące jest wyłączone, w przypadku jednego obsługiwanego połączenia system telefoniczny traktuje Twój telefon jako zajęty. Jednak użycie aplikacji one-X Portal wciąż pozwala na wykonanie dodatkowych połączeń wychodzących.

Uwagi

1.Jednocześnie możesz mieć tylko jedno aktywne połączenie. Po połączeniu z kolejnym dzwoniącym (przez wykonanie połączenia, odebranie połączenia, odebranie zaparkowanego połączenia, przywrócenie wstrzymanego połączenia itd.) bieżące połączenie aktywne zostanie automatycznie wstrzymane. Funkcja ta nosi nazwę Automatyczne wstrzymanie. Twój administrator systemu może wyłączyć Automatyczne wstrzymanie dla całego systemu. W takim przypadku (po nawiązaniu nowego połączenia) każde bieżące połączenie będzie rozłączane.

2.Połączenia zaparkowane nie będą uwzględnione. W przeciwieństwie do wstrzymanych połączeń, są one zaparkowane w systemie telefonicznym, a nie w Twoim telefonie.