Gadżet messagesHead Wiadomości może odtwarzać wiadomości za pomocą telefonu i komputera. Użyte ustawienie stanowi element ustawień poczty głosowej dla aktywnego profilu.

W przypadku korzystania z programu Internet Explorer zaznacz opcję Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci web (Narzędzia | Opcje internetowe | Zaawansowane | Multimedia).

Aby odtworzyć dźwięk na komputerze, musisz zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa używany przez serwer poczty głosowej. Wpisz w przeglądarce https://<voicemail_server_address>:5443/ i zaakceptuj wyjątek certyfikatu.