Tryb telepracownika umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą telefonu w zdalnej lokalizacji, przy czym połączenia są inicjowane i przechodzą przez system telefoniczny. Wymaga to również aktywnej transmisji danych z lokalizacji, dla której ma nastąpić połączenie przeglądarki z serwerem one-X Portal firmy. Ten tryb jest dostępny wyłącznie, jeśli został skonfigurowany przez administratora systemu.

Połączenia wykonywane są za pomocą aplikacji one-X Portal. System telefoniczny wykona połączenie na skonfigurowany numer telepracownika, a po odebraniu wykona połączenie na wybrany numer tak, jak gdyby wybrano go z użyciem normalnego numeru wewnętrznego, telefonu domowego lub komórkowego. Numery, z którymi możesz się połączyć, będą nadal podlegać ewentualnym istniejącym normalnym ograniczeniom dotyczącym wybierania numerów.

Połączenia przychodzące na normalny numer wewnętrzny będą przekierowywane na numer telepracownika, a dołączone szczegóły połączenia wyświetlane będą w aplikacji one-X Portal.

Po wybraniu trybu telepracownika zostaniesz wylogowany ze swojego normalnego numeru wewnętrznego. Po zakończeniu trybu telepracownika numer wewnętrzny przywracany jest do normalnego numeru wewnętrznego telefonu, jeżeli został on przypisany i jeżeli nie jest aktualnie używany przez innego użytkownika usługi hot desking. Jeżeli nie posiadasz przypisanego numeru wewnętrznego lub nie jest on dostępny, zostaniesz potraktowany jak wylogowany z systemu telefonicznego, a połączenia przychodzące do Ciebie będą przekazywane do poczty głosowej (jeżeli jest ona dostępna) lub dzwoniący usłyszy sygnał zajętości.

W przypadku zalogowania się do swojego numeru wewnętrznego i komórkowego, a następnie zmiany obecności i wiadomości o statusie przy użyciu jednego z klientów, zmiana ta synchronizowana jest z drugim klientem.

Telefon w lokalizacji numeru telepracownika traktowany jest jako pojedyncza linia telefoniczna. Po włączeniu opcji oczekiwania na połączenie w konfiguracji IP Office może ona zostać użyta do obsługi pojedynczego dodatkowego połączenia, kiedy nawiązane jest istniejące połączenie przez IP Office.