Ikona statusu

Status

Opis

available

Dostępny

Status ten wskazuje dostępność i możliwość przyjmowania połączeń.

busy

Zajęty

Status ten wskazuje trwające połączenie.

DND

Nie przeszkadzać

Ten status wskazuje włączenie opcji Nie przeszkadzać w systemie telefonicznym. Połączenia przychodzące do ciebie będą przekierowywane do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna. W przeciwnym razie dzwoniący usłyszy ton zajętości. Wyjątkiem są połączenia z numerów, które zostały dodane do listy Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”.

logout1

Wylogowany

Ten status wskazuje, że nie jesteś zalogowany do numeru wewnętrznego w systemie telefonicznym. Połączenia przychodzące do ciebie będą przekierowywane do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna. W przeciwnym razie dzwoniący usłyszy ton zajętości. Nie możesz także wykonywać połączeń. Jednak wciąż możesz używać aplikacji one-X Portal do zmiany ustawień konfiguracji.

ringing1

Dzwoni

Ten status wskazuje, że telefon dzwoni i posiadasz oczekujące połączenie przychodzące.

unknown

Nieznany

Ten status wskazuje, że Twój status w systemie telefonicznym jest nieznany. Status nie może zostać określony, ponieważ numer telefonu nie jest numerem wewnętrznym w systemie telefonii.