Avaya IP Office Plug-in dla Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Outlook 2013 obsługują usługi terminalowe za pomocą klientów Citrix i usług terminalowych firmy Microsoft.

Avaya IP Office Plug-in dla Microsoft Outlook 2007 nie obsługuje usług terminalowych.

Avaya IP Office Plug-in jest kompatybilny tylko z Citrix, jeśli jest wykorzystywany w lokalnych profilach.