Organizator konferencji ma dostęp do funkcji specjalnych, takich jak wyciszanie i rozłączanie uczestników konferencji. Organizator konferencji jest wyświetlany na początku szczegółów połączenia w gadżecie Połączenia.

W przypadku konferencji ad hoc organizatorem jest osoba, która rozpoczęła konferencję.

W przypadku konferencji Meet me organizatorem jest właściciel numeru mostka konferencji.