Jeżeli ustawienia w systemie telefonicznym nie pasują do żadnego z profili, one-X Portal pokaże Cię jako osobę z ustawionym profilem Wykryte. Profil ten będzie zawierać bieżące ustawienia odczytane z systemu telefonicznego.

profile detected

Profil Wykryte może pojawić się ponownie nawet po wybraniu aktywnego profilu. Po wybraniu aktywnego profilu ustawienia tego profilu zostaną zastosowane w ustawieniach systemu telefonicznego. Wiele spośród tych ustawień można jednak zmienić za pomocą innych metod, takich jak skrócone kody wybierania. W takim przypadku ustawienia systemu telefonicznego nie będą już pasować do danego profilu i przywrócony zostanie profil Wykryte.

Zmiana ustawień poczty głosowej za pomocą innych interfejsów

one-X Portal wczytuje ustawienia Twojej poczty głosowej przy logowaniu. Jeżeli po zalogowaniu zmienisz ustawienia poczty głosowej np. za pomocą telefonu, dane przechowywane przez one-X Portal mogą być nieprawidłowe. W przypadku zmiany ustawień poczty głosowej za pomocą metody innej niż one-X Portal, wyloguj się z one-X Portal, a następnie zaloguj ponownie.