System wyświetla ikony one-X Call Assistant w zasobniku systemowym Windows (zwykle w prawym dolnym rogu ekranu). Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę wyświetlane są dostępne polecenia i inne dodatkowe informacje.

Po umieszczeniu kursora myszy nad ikoną one-X Call Assistant system wyświetli status oraz liczbę odebranych wiadomości głosowych.

ca icon not connected Brak połączenia
Duża czerwona kropka oznacza, że one-X Call Assistant nie jest połączony z serwerem one-X Portal. System wyświetla tę ikonę tylko podczas uruchamiania oprogramowania one-X Call Assistant. Jeżeli ikona pozostaje w tym stanie, należy sprawdzić ustawienia.

ca icon connected Połączenie
Duża zielona kropka wskazuje, że one-X Call Assistant jest połączony z serwerem one-X Portal.

ca icon missed Nieodebrane połączenia
Wykrzykniki na ikonie wskazują nieodebrane połączenia w rejestrze połączeń. Po przesunięciu kursora myszy nad ikonę system wyświetli liczbę nieodebranych połączeń.

ca icon message Nowe wiadomości w poczcie głosowej bez nieodebranych połączeń
Mała czerwona kropka wskazuje, że masz nową wiadomość w poczcie głosowej. Po przesunięciu kursora myszy nad ikonę system wyświetli liczbę nowych wiadomości.

ca icon mixed Nowe wiadomości w poczcie głosowej i nieodebrane połączenia
Wskaźniki nieodebranych połączeń i poczty głosowej wyświetlane są jednocześnie. Po przesunięciu kursora myszy nad ikonę system wyświetli dodatkowe informacje.