one-X Portal 11.0 umożliwia dodawanie i używanie zewnętrznych gadżetów bez uruchamiania odrębnej aplikacji dla każdego z nich.

Gadżety, które mogą okazać się przydatne podczas korzystania z one-X Portal: Zarządzanie projektem, Kalendarz, Przelicznik walut, Tłumacz Google, Wiadomości, Mapy Google i inne. System wyświetla tylko te gadżety, które administrator one-X Portal udostępnił dla użytkownika.

Uwaga: Po dodaniu gadżetu zewnętrznego system wyświetla go nawet po wylogowaniu i późniejszym zalogowaniu.

Gadżet zewnętrzny można dodać tylko do karty Strona główna oraz do kart niestandardowych. Nie można dodać gadżetu zewnętrznego do karty Konfiguracja.

Aby dodać gadżet zewnętrzny:

1. Kliknij kartę, na której chcesz dodać gadżety zewnętrzne.

2. Kliknij gadgets Gadżety, na pasku narzędzi. one-X Portal wyświetli listę kategorii, takich jak WSZYSTKIE, KOMUNIKACJA, FINANSE, PRODUKTYWNOŚĆ, TECHNOLOGIA i inne.

3. Wybierz kategorię.

4. Włącz gadżet, który chcesz dodać. System wyświetli gadżet na panelu, który zawiera najmniejszą liczbę gadżetów.

Aby usunąć gadżet zewnętrzny:

Z aplikacji one-X Portal można usuwać tylko gadżety zewnętrzne. Nie można usunąć gadżetów domyślnych aplikacji one-X Portal z karty Strona główna.

Kliknij polecenie Zamknij na pasku tytułowym zewnętrznego gadżetu.

Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie gadżetu z aplikacji one-X Portal.