Przed instalacją one-X Call Assistant upewnij się, że poniższe wymagania systemowe zostały spełnione:

Wymagania sprzętowe

Wymagania programowe