Możliwe jest przekierowanie połączenia do kontaktu z katalogu, co eliminuje konieczność samodzielnego wprowadzania numeru docelowego.

Aby przekierować połączenie przy użyciu katalogu:

1. Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog zlokalizuj odbiorcę, do którego chcesz przekierować bieżące połączenia. Kliknij jego nazwę, aby wyświetlić szczegóły dotyczące numeru.
Directory_Icons

2. Ponieważ nawiązane jest już połączenie, dodatkowe opcje zostaną wyświetlone po umieszczeniu kursora na kontakcie w katalogu.

transfer Przekierowanie:  
Użyj ikonyprzekierowania, aby wykonać proste nienadzorowane przekierowanie na główny numer kontaktu.

consult Skonsultuj:  
Użyj ikony konsultacji, aby uruchomić nadzorowane przekierowanie na główny numer kontaktu.

conference Konferencja:  
Użyj ikony konferencji, aby rozpocząć konferencję ze swoim udziałem oraz udziałem numeru wstrzymanego i głównego numeru wybranego kontaktu.

alt Alternatywne numery:
Jeśli jest wyświetlana ta ikona, oznacza to, że kontakt ma alternatywne numery. Możesz kliknąć tę ikonę i wybrać opcje połączenia dostępne dla tych numerów.