Do przekierowania bieżącego połączenia możesz użyć aplikacji one-X Call Assistant. Jest to bezpośredni „ślepy transfer”. Wybrany numer może zostać zmieniony zgodnie ze skonfigurowanymi regułami wybierania numeru, aby mieć pewność, że jest to poprawny numer wychodzący w systemie telefonii.

Aby przekierować połączenie:

1.W używanej aplikacji podświetl numer, na który chcesz przekierować bieżące połączenie.

2.Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+T (domyślne klawisze skrótu dla tej funkcji).

Jeśli kombinacja klawiszy skrótu jest taka sama jak w używanej aplikacji, wybieranie numeru zostanie nadpisane. Jeśli tak się zdarzy:

Skopiuj numer do schowka, używając klawiszy Ctrl+C.

Kliknij na pulpicie, aby opuścić okno aplikacji, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+T, aby wybrać numer zapisany w schowku.

3.Do numeru zostaną zastosowane reguły wybierania programu one-X Call Assistant i bieżące połączenie zostanie przekierowane na ten numer.