Do przekierowywania połączeń możesz użyć one-X Portal. Istnieje kilka typów przekierowania:

Przekierowanie nienadzorowane

Przekierowanie nienadzorowane to przekierowanie, w którym po wybraniu numeru docelowego przekierowania użytkownik kończy przekierowanie bez oczekiwania na odebranie telefonu.

Przekierowanie nadzorowane

Przekierowanie nadzorowane to przekierowanie, podczas którego użytkownik rozmawia (lub próbuje rozmawiać) z numerem docelowym przekierowania przed jego ukończeniem. Początkowe połączenie z celem przekierowania nosi nazwę połączenia konsultacyjnego lub informacyjnego.

Ta metoda przekierowywania połączeń umożliwia potwierdzenie, że numer docelowy jest obecny i chce odebrać połączenie.

Przekazanie konferencyjne

Połączenie możesz również przekierować poprzez rozpoczęcie konferencji z udziałem wszystkich osób, a następnie jej opuszczenie.

Uwagi

1. Twój administrator systemu może włączyć dla Ciebie Czas powrotu przekazywania. Jeżeli po jego ustawieniu przekazywane połączenie nie zostanie odebrane w określonym czasie, może ono wrócić do Ciebie.

2. Możliwość przekierowania połączenia z numeru zewnętrznego na inny numer zewnętrzny może zostać ograniczona przez administratora systemu.