Jeśli masz na portalu dwa połączenia w toku, jedno bieżące i jedno wstrzymane, możesz przekierować oba połączenia razem.

Aby przekierować dwa połączenia razem:

1.Przy dwóch połączeniach w toku w gadżecie połączeń przy szczegółach bieżącego połączenia jest wyświetlana ikona przekierowania (conn_connected) transfer_together.

2.Aby przekierować połączenia razem, kliknij ikonę.

3.Bieżące połączenie jest przekierowywane do wstrzymanego rozmówcy i użytkownik nie jest już połączony.