Sposób traktowania połączeń nieodebranych zależy od ustawień telefonu oraz typu połączenia.

Połączenia bezpośrednie

W ustawieniach systemu IP Office jest określony Czas bez odbioru (domyślnie 15 sekund). W przypadku połączeń bezpośrednich, jeśli nie odpowiesz w tym czasie, w systemie IP Office zostaną podjęte odpowiednie działania.

Jeżeli włączono funkcję Przekieruj przy braku odpowiedzi, połączenie zostanie przekierowane pod ten numer i będzie dzwonić przez kolejny okres określony w ustawieniu Czas bez odbioru przed skierowaniem do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna.

Jeżeli docelowy numer dla funkcji Przekierowanie przy braku odpowiedzi jest numerem wewnętrznym, system telefonii spróbuje przywrócić połączenie i przesłać je do poczty głosowej, jeżeli nadal nie zostało ono odebrane. Jednak nie zawsze jest to możliwe.

Możesz włączyć lub wyłączyć przekierowywanie oraz zmienić numer docelowy za pomocą ustawień profilu one-X Portal .

Jeżeli możesz korzystać z poczty głosowej, dzwoniący usłyszy powitanie ze skrzynki. Pocztę głosową możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą ustawień profilu one-X Portal .

Jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest dostępna, połączenie będzie dalej dzwonić. Jeżeli połączenie zostanie odebrane przez kogoś innego lub przez pocztę głosową, zostanie ono zapisane w rejestrze połączeń jako połączenie nieodebrane.

Połączenia do grupy przechwytującej, której jesteś członkiem

Grupy przechwytujące posiadają własne ustawienie Czas bez odbioru. Jeżeli nie odbierzesz takiego połączenia, zostanie ono przekazane następnemu dostępnemu członkowi grupy przechwytującej.