Aby wyparkować połączenie:

1. Za pomocą gadżetu callsHead Połączenia na karcie Strona główna przyciski miejsc zaparkowania w pobliżu środka karty będą wskazywać, czy istnieje zaparkowane połączenie.
pa_parked_call

2. Umieszczanie kursora myszy nad przyciskiem spowoduje wyświetlenie nazwy i numeru dzwoniącego zaparkownego na tym miejscu, jeżeli dane te są znane.

3. Kliknij przycisk zaparkowanego połączenia, aby je zwolnić.