Możesz użyć one-X Portal do zarejestrowania maksymalnie 9 plików powitań używanych w skrzynce poczty głosowej. Ustawienia Aktywne powitanie możesz użyć w obrębie profilów w celu wybrania, które powitanie powinno zostać użyte przez każdy profil.

Ta opcja obsługiwana jest tylko w przypadku, gdy Twój system korzysta z serwera poczty głosowej Voicemail Pro. Nie jest ona obsługiwana, jeżeli Twój system telefoniczny używa wbudowanej poczty głosowej. Jeśli nie masz pewności, jakiego typu poczty głosowej używa Twój system telefoniczny, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby edytować powitania osobiste:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Poczta głosowa.

2.Kliknij przycisk Edytuj spersonalizowane powitania. Na numer wewnętrzny zostanie nawiązane połączenie.

3.W polu nazwy wpisz nazwę powitania.

4.Użyj ikony record greeting Nagraj, aby rozpocząć rejestrowanie oraz ikony pa_message_stop Zatrzymaj, aby zakończyć rejestrowanie.

5.Po wysłaniu powitania możesz użyć ikon pa_message_play Odtwórz i pa_message_stop Zatrzymaj, aby odsłuchać powitanie. Możesz także usunąć plik, klikając przycisk delete-down Usuń.

6.Aby zapisać nagranie, kliknij ikonę save Zapisz. Po zapisaniu pliku usłyszysz dźwięk.