Aby dodać obraz awatara:

1.Kliknij Konfiguracja: wiadomości błyskawiczne/status.

2.Przejdź do sekcji Awatar.

3.Kliknij Przeglądaj, aby wyszukać obraz awatara na komputerze.

4.Wybierz obraz i kliknij opcję Otwórz. System wyświetli ścieżkę obrazu w polu Przeglądaj.

5.Kliknij przycisk Zmień awatar. System prześle wybrany obraz.

Aby usunąć obraz awatara:

1.Kliknij przycisk Resetuj awatar. System wczyta domyślny obraz z serwera Openfire.

Aby zmienić istniejący obraz awatara:

1.Kliknij Przeglądaj, aby wyszukać nowy obraz awatara na komputerze.

2.Wybierz obraz i kliknij opcję Otwórz.

3.Kliknij przycisk Zmień awatar. System prześle nowy obraz.