W tym trybie po prostu dzwoni telefon wewnętrzny systemu, którego używasz. Tryb ten nie posiada żadnych dodatkowych ustawień mobilności.

options deskphone