Aby skonfigurować ustawienia użytkownika:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W panelu nawigacyjnym wybierz opcję Użytkownik.
plug_in_settings_user

3.W sekcji Informacje o użytkowniku wprowadź wymagane ustawienia:

Automatyczne logowanie
Jeśli jest włączona opcja Automatyczne logowanie, następuje Avaya IP Office Plug-in automatyczne zalogowanie do one-X Portal serwera, gdy wtyczka zostanie uruchomiona w programie Outlook.

Pokaż przy uruchomieniu
Jeśli opcja jest wybrana, wtyczka uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia programu Outlook. Używana w połączeniu z opcją Automatyczne logowanie zarówno do uruchamiania, jak i logowania do wtyczki, gdy jest uruchamiany program Outlook.

Pokaż powiadomienie
Gdy jest używany Outlook, wtyczka pokazuje przychodzące połączenia, nowe wiadomości głosowe i byskawiczne. Jednak jeśli okno programu Outlook jest zminimalizowane lub nie jest na wierzchu, użytkownik nie widzi tych komunikatów. Jeśli opcja Pokaż powiadomienia jest włączona, dodatkowe powiadomienia są pokazywane w pasku zadań Windows.

Powiadomienia są pokazywane w pasku zadań dla wszystkich połączeń przychodzących lub wiadomości głosowych. Powiadomienie zawiera element sterujący umożliwiający odebranie lub zignorowanie połączenia.
plug_in_notification_call

W przypadku wiadomości błyskawicznych powiadomienie jest pokazywane tylko wtedy, gdy ktoś uruchomi nową sesję czatu. Dodatkowe wiadomości sprawiają, że ikona programu Outlook w pasku zadań miga. Przestaje migać, gdy wyczyścisz wiadomości ze skrzynki wtyczki lub zamkniesz skrzynkę.

4.Kliknij przycisk OK.