Katalog używa zestawu ikon do wskazania statusu kontaktu oraz dostępnych działań w odniesieniu do kontaktu. Niektóre z nich wyświetlane są po najechaniu kursorem myszki nad kontakt.

directory icons

Działania związane z połączeniami

Działanie

Ikona

Opis

Połączenie

call

Połącz z głównym numerem kontaktu.

Oddzwanianie

ringback

Ustaw oddzwanianie dla wewnętrznego użytkownika lub usuń istniejące oddzwanianie. Użyteczne, gdy status połączenia jest wyświetlony jako zajęty.

Alternatywny

alt

Jeżeli kontakt posiada numery alternatywne, zadzwoń do niego, wyświetlając i wybierając jeden z numerów alternatywnych.

Przekazanie

transfer

Po nawiązaniu połączenia wykonaj przekierowanie nienadzorowane do tego kontaktu.

Skonsultuj

consult

Po nawiązaniu połączenia uruchom przekierowanie nienadzorowane do tego kontaktu.

Konferencja

conference

Po nawiązaniu połączenia rozpocznij konferencję ze swoim udziałem oraz z udziałem bieżącego rozmówcy i tego kontaktu. Jest to konferencja ad hoc.

Zadzwoń na numer mojego mostka

meetmeicon

Dodaj kontakt do mostka konferencyjnego Meet Me.

Współpraca przez sieć

webconficon

Otwórz okno przeglądarki do kontaktów sesji współpracy przez sieć.

Czat

chat

Uruchom sesję czatu z innym użytkownikiem portalu lub z kontaktem dostępnym na OCS.

Działania związane z katalogiem

Działanie

Ikona

Opis

Dodaj

add

Dodaj kontakt wyświetlony w katalogu Systemowym lub Zewnętrznym do katalogu Osobistego.

Szczegóły

details

Wyświetl szczegóły kontaktu z katalogu.

Edycja

edit

Edytuj szczegóły kontaktów z katalogu Osobistego.

Usuń

delete

Usuń kontakt z katalogu Osobisty.

 

Ikony kontaktów

one-X Portal wskazuje bieżący stan kontaktu w XMPP i OCS za pomocą różnych ikon. W przypadku kontaktów z wieloma numerami telefonu status opiera się na numerze służbowym.

Status

Ikona

Opis

Dostępny

online grey

Wewnętrzny numer służbowy użytkownika jest dostępny, ale nie jest wykorzystywany w aplikacji one-X Portal lub masz w portalu ustawiony status obecności na offline.

online

Wewnętrzny numer służbowy użytkownika jest dostępny i użytkownik jest również zalogowany w aplikacji one-X Portal.

Zajęty

offhook_small

Wskazuje, że wewnętrzny numer użytkownika jest zajęty z pewnych przyczyn. Gdy użytkownik wykonuje połączenie, portal wskazuje status Zajęty – połączenie. Jeśli numer jest zajęty z innych przyczyn, portal pokazuje jedynie status Zajęty.

Nie przeszkadzać

onhook_dnd_small

Użytkownik ustawił status Nie przeszkadzać. Połączenia do tego użytkownika będą kierowane do poczty głosowej (jeśli jest włączona) lub uzyskają ton zajętości, o ile nie znajdujesz się na liście wyjątków dla statusu „Nie przeszkadzać” tego użytkownika.

Wylogowany

loggedout

Użytkownik wylogował się z telefonu. Połączenia do niego będą najprawdopodobniej kierowane do poczty głosowej, jeżeli jest ona włączona.

Inny

status_unknown_small

Ta ikona jest używana, kiedy status nie jest znany lub nie może zostać poznany, np. w przypadku numerów wewnętrznych.

Dzwoni

ringing

Ta ikona jest przeznaczona dla kontaktu wewnętrznego, który obecnie dzwoni.

Dodatkowe ikony

Działanie

Ikona

Opis

Wyświetl członków grupy

icon_mystery01

Pokaż członków wybranej grupy przechwytującej. Zobacz Wyświetlanie członków grupy przechwytującej.

Konferencja grupowa

icon_my_bridge

Uruchom konferencję Meet Me z grupą. Zobacz Uruchamianie konferencji grupowej.

mybuddy

MyBuddyicon

Otwórz okno sesji mybuddy.

Audycja

icon_mystery02

Uruchom sesję wysyłania wiadomości błyskawicznych do wszystkich. Zobacz Wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wszystkich.