Katalogi są oznaczane szerokim zakresem ikon. Obejmuje to ikony różnych działań, które możesz wykonać, gdy wskażesz kontakt kursorem myszy.

plug_in_contact_more_details

Działania w katalogu osobistym

Działanie

Ikona

Opis

Usuń grupę

plug_in_icon_delete_group

Usuń grupę z katalogu osobistego

Zmień nazwę grupy

plug_in_icon_edit_group

Edytuj nazwę grupy z katalogu osobistego

Dodaj grupę

plug_in_icon_add_group

Dodaj grupę z katalogu osobistego.

Dodaj kontakt

plug_in_icon_add_personal_contact

Dodaj kontakt z katalogu osobistego

Działania związane z połączeniami

Działanie

Ikona

Opis

Połączenie

OLcall

Połącz z głównym numerem kontaktu

E-mail

plug_in_icon_email

Wyślij e-mail do kontaktu

Rozpocznij wiadomość błyskawiczną

OLinstantmessage

Wyślij wiadomość błyskawiczną do kontaktu

Działania kontaktu

Działanie

Ikona

Opis

Dodaj

OLaddsystcontacttopersonal

Dodaj kontakt z katalogu systemowego do swojego katalogu osobistego.

Wyświetl szczegóły

plug_in_icon_details

Wyświetl szczegóły kontaktu z katalogu

Aktualizuj kontakt

OLupdatecontact

Dla kontaktów z katalogu osobistego edytuj szczegóły kontaktu

Usuń kontakt

OLdetelecontact

Usuń kontakt z katalogu Osobisty.

Ikony kontaktów

Zobacz również Informacje o statusie obecności.

Status

Ikona

Opis

Dostępny

online grey

Normalny status dla użytkownika, wskazujący, że wewnętrzny numer służbowy jest dostępny i nie jest używany.

Kolor szary oznacza, że użytkownik nie korzysta z aplikacji one-X Portal lub ustawił swój status w portalu jako Niepodłączony.

Kolor zielony oznacza, że użytkownik jest także zalogowany w one-X Portal (o ile nie ustawił statusu Niepodłączony).

online

Zajęty

offhook_small

Normalny status użytkownika, wskazujący, że służbowy wewnętrzny numer jest obecnie zajęty.

Nie przeszkadzać

onhook_dnd_small

Użytkownik ustawił status Nie przeszkadzać. Połączenia do tego użytkownika będą kierowane do poczty głosowej (jeśli jest włączona) lub włączony zostanie ton zajętości, o ile nie znajdujesz się na liście wyjątków dla statusu „Nie przeszkadzać” tego użytkownika.

Wylogowany

loggedout

Użytkownik wylogował się z telefonu. Połączenia do niego będą najprawdopodobniej kierowane do poczty głosowej, jeżeli jest ona włączona.