Aby użyć funkcji mybuddy:

1. Kliknij kartę Wiadomości błyskawiczne. Wyświetlone zostanie okno konwersacji z listą wszystkich kontaktów do wiadomości błyskawicznych.

2. Wybierz opcję mybuddy.

3. W oknie wiadomości wpisz polecenie.

4. Naciśnij klawisz Enter , aby wysłać wiadomość błyskawiczną.