one-X Portal może wyświetlać kilka katalogów (Systemowy, Osobisty oraz Zewnętrzny), zawierających nazwy oraz powiązane z nimi numery telefonów.

Directory_Icons_Personal

icon personal Osobisty
Jest to Twój własny katalog nazwisk i numerów. Możesz połączyć wiele numerów z jedną nazwą i wybrać pożądany numer w momencie wykonywania połączenia. Kontakty w katalogu możesz edytować i zmieniać za pomocą one-X Portal. Możesz również skonfigurować podgrupy złożone z wybranych kontaktów. W przypadku niektórych typów telefonów (patrz poniżej) można również otworzyć, używać oraz edytować katalog Osobisty z poziomu telefonu.

icon system Systemowy
Jest to katalog nazwisk i numerów Twojego systemu telefonii oraz wszystkich użytkowników i grup przechwytujących w systemie telefonii. Twój administrator aplikacji one-X Portal może również dodawać kontakty do Katalogu systemowego. Nie możesz zmienić tych kontaktów. Możesz jednak skopiować kontakt z Katalogu systemowego do Katalogu osobistego.

W systemie są wyświetlane tylko grupy utworzone przez administratora systemu. Jednak w systemie nie można wyświetlić grup przechwytujących XMPP.

Jeśli administrator systemu włączył opcję „Ex-directory”dla grupy przechwytującej, system nie wyświetli tych grup przechwytujących. System wyświetla grupy przechwytujące tylko w przypadku, gdy jesteś skonfigurowany jako członek danej grupy przechwytującej.

Zewnętrzny
Twój administrator systemu może skonfigurować one-X Portal dostęp do zewnętrznego katalogu LDAP. Jeżeli Twój serwer one-X Portal został odpowiednio skonfigurowany, możesz przeszukiwać katalog zewnętrzny. Wyniki wyszukiwania widoczne będą tutaj.

Przeszukaj wszystko
Ta dodatkowa opcja używana jest do wyświetlania wyników przeszukiwania między katalogami.

Katalog osobisty

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Kontakty lub telefonu z serii M-Series, T-Series lub T3 Series możesz także używać katalogu osobistego z poziomu telefonu oraz edytować za jego pomocą.

1. Kontakty dodawane do katalogu osobistego są zapisywane zarówno przez aplikację one-X Portal, jak i przez system telefoniczny, a następnie synchronizowane. Aplikacja one-X Portal i system telefonii mogą przechowywać kontakty użytkownika tylko w katalogu osobistym 250 (z zastrzeżeniem jego własnych ograniczeń systemowych).

Wszystkie kontakty dodane z wtyczki Avaya IP Office Plug-in są wyświetlane w grupie Outlook na karcie Osobiste. Są przechowywane tylko w aplikacji one-X Portal i są to dodatkowe kontakty, oprócz maksymalnie 250 kontaktów w katalogu osobistym.

2.Kontakty można edytować w telefonie lub w aplikacji one-X Portal.

3.Kontakty z katalogu osobistego wyświetlane przez one-X Portal mogą zawierać kilka numerów z jednym wybranym jako bieżący Główny telefon. Odpowiadający zapis w systemie telefonicznym zawiera tylko jeden numer, który zostanie zmieniony na aktualnie wybrany Główny telefon w aplikacji one-X Portal w przypadku jego zmiany.