Okno logsHead Historia konwersacji zawiera połączenia wykonane, odebrane oraz nieodebrane. Rejestru połączeń można użyć do wykonania połączenia lub dodania szczegółów osoby dzwoniącej do katalogu osobistego.

Każde połączenie danego typu (na lub z określonego numeru) wyświetlane jest jako pojedynczy wpis w rejestrze połączeń. W przypadku wielu połączeń tego samego typu oraz z użyciem tego samego numeru co w przypadku istniejącego wpisu w rejestrze połączeń, szczegóły (Godzina i Czas trwania) wyświetlone dla istniejącego wpisu są aktualizowane, a licznik Połączenia rośnie.

Karta

Opis

Wszystkie

Ta karta zawiera wszystkie wpisy z poszczególnych kart podrzędnych.

icon - inbound x16 Przychodzące

Ta karta zawiera wpisy dla odebranych połączeń wykonanych bezpośrednio na Twój numer wewnętrzny. Zawiera również szczegóły 10 ostatnich osób dzwoniących.

icon - outbound x16 Wychodzące

Ta karta zawiera wpisy dla wykonanych połączeń. Zawiera również szczegóły 10 ostatnich osób dzwoniących.

icon - missed x16 Nieodebrane

Ta karta zawiera wpisy połączeń, które oczekiwały na odebranie, ale nie zostały odebrane. Zawiera również szczegóły 10 ostatnich połączeń.

Nieodebrane połączenia
Połączenia, które nie zostały odebrane, ale zostawiono wiadomość głosową, lub zawierające numer wewnętrzny, nie są rejestrowane jako nieodebrane. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestrowanie nieodebranych rozmów.

Nieodebrane połączenia grup przechwytywania
Domyślnie rejestrowane są tylko odebrane połączenia. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestr połączeń w taki sposób, aby były rejestrowane nieodebrane połączenia wybranych grup przechwytujących.

Automatyczne usuwanie
Zapisy starych połączeń są automatycznie usuwane, gdy rejestr połączeń osiągnie maksymalną wielkość i trzeba dodać nowy rekord. Dodatkowo administrator systemu telefonii może skonfigurować system w taki sposób, aby usuwać pozycje rejestru po określonym czasie.

icon - missed x16 Wiadomości błyskawiczne

Ta karta umożliwia wyszukiwanie konwersacji z kontaktami.

Połączenia grup przechwytujących
Twój administrator systemu może określić, czy rejestr połączeń nieodebranych będzie zawierał połączenia nieodebrane z określonych grup przechwytujących. Połączenia nieodebrane grup przechwytujących to połączenia nieodebrane przez członka grupy. Nie muszą one w rzeczywistości dzwonić i są odbierane przez użytkownika nienależącego do grupy przechwytującej lub przez pocztę głosową — zostanie to odnotowane w szczegółach połączenia nieodebranego. Jeżeli opcja ta odnosi się do Twojego rejestru połączeń, kolumna Nazwa zostanie zmieniona na Od, a kolumna Do będzie wyświetlana w celu odróżnienia własnych połączeń od połączeń grupy przechwytującej.

pa sort pa sort down Sortuj
Wpisy w rejestrze połączeń możesz posortować, klikając nagłówki kolumn. Aktualnie używana kolumna użyta do sortowania oznaczona jest za pomocą ikony strzałki z dół pa sort lub w górę pa sort down. Ponowne kliknięcie nagłówka tej samej kolumny spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.

pa_add_to_contact Dodawanie szczegółów kontaktu to Katalogu Osobistego
Nazwę oraz numer możesz dodać do katalogu Osobistego.

Wyczyść rejestr
Usuń wszystkie wpisy z aktualnie wyświetlanej karty.

Nazwa
Wpisy w tej kolumnie są podkreślone i można je klikać, aby wykonać połączenie zwrotne pod numer zapisany przez rejestr połączeń.