Aby wyświetlić szczegóły konferencji:

1.Kliknięcie karty plug_in_icon_scheduled wyświetla zaplanowane konferencje.

2.Kliknij ikonę plug_in_icon_conference_details. Możesz również dwukrotnie kliknąć jedną z zaplanowanych konferencji.

3.Kliknij kartę Lista konferencji.
plug_in_conference_list

4.Możesz filtrować, edytować i usuwać konferencje w taki sam sposób, jak w głównym oknie wtyczki.

Nowe
Wyświetlone zostaną przyszłe zaplanowane konferencje.

Odbyte
Zostaną wyświetlone konferencje, które odbyły się w przeszłości. Domyślnie system przechowuje szczegóły konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich 15 dni (wartość ustawiana przez administratora systemu).

Wszystkie
Wyświetlone zostaną zarówno przyszłe konferencje, jak i przeszłe.