Status kontaktów możesz zobaczyć w gadżetach Historia konwersacji, Wiadomości oraz Katalog. Ikony statusu wyświetlane są po lewej stronie kolumny Nazwa w tych gadżetach. Status użytkownika wyświetlany jest w gadżecie Katalog, więc informacje z kalendarza będą również widoczne.