Wyświetlane są ostatnie komunikacje na podstawie informacji zawartych w rejestrze połączeń. Możesz wyświetlić listę ostatniej komunikacji z kontaktem tylko wtedy, gdy komunikacja z kontaktem została zainicjowana przez Ciebie. W przypadku braku komunikacji z kontaktem system nie wyświetla listy rozwijanej Ostatnia komunikacja.

Aby wyświetlić ostatnią komunikację z kontaktem:

1.Zlokalizuj kontakt.

2.Wskaż kontakt kursorem myszy.

3.Kliknij listę rozwijaną Ostatnia komunikacja.