W Widoku kalendarza zaplanowane konferencje wyświetlane są w tradycyjnym widoku terminarza. Obejmuje to konferencje, których jesteś organizatorem (wskazywane kolorem czerwonym) i konferencje, na które jesteś zaproszony (wskazywane kolorem niebieskim).

calendar_view

Aby przeglądać konferencje:

1.Na karcie Strona główna kliknij gadżet schedule_head Planowanie konferencji.

2.Wybierz Widok kalendarza.

Konferencje, których jesteś organizatorem
Konferencje, których jesteś organizatorem, zaznaczone są kolorem czerwonym.

Inne konferencje
Inne konferencje, na które jesteś zaproszony, są wskazywane kolorem niebieskim.

Zmiana wyświetlanego przedziału czasowego:

1.Z poziomu Widoku kalendarza kliknij żądany przedział czasowy, z którego wyświetlane będą konferencje. Dostępne opcje: 1 dzień, 3 dni, 5 dni lub Tydzień.

Opcja ta nie jest dostępna w przypadku powtarzających się konferencji.

Wyświetlanie określonej daty:

1.Z poziomu Widoku kalendarza wykonaj następujące czynności:

Kliknij calendar_view_backcalendar_view_forward, aby wybrać poprzednią lub następną datę.

Kliknij ikonę calendar_view_date, aby wybrać określoną datę.

Kliknij ikonę Dziś, aby wybrać bieżącą datę.

Aby wyświetlić konferencje w postaci tabelarycznej:

1.Kliknij opcję Widok spotkań. Zob. Przeglądanie własnych spotkań.