Jeżeli Twój system telefonii posiada dołączony serwer poczty głosowej Avaya, możesz sprawdzać wiadomości w głosowe za pomocą gadżetu messagesHead Wiadomości.

pa mailbox

W gadżecie jest wyświetlana ikona change_password_warning, jeśli bieżące hasło do skrzynki pocztowej nie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi haseł ustalonymi przez administratora systemu. Kliknij ikonę, aby zmienić hasło.

Uruchamianie i używanie poczty głosowej

Włączanie/wyłączanie monitorowania poczty głosowej

Przełączanie między odtwarzaniem za pomocą telefonu i komputera

Nagrywanie powitań dla skrzynki pocztowej

Sprawdzanie wiadomości poczty głosowej

Dodawanie dzwoniącego z poczty głosowej do mojego katalogu

Wybór powitania dla skrzynki pocztowej

Oddzwanianie do osoby, która zostawiła wiadomość

Zmiana kodu dostępu do skrzynki poczty głosowej

Zmiana ustawień poczty głosowej za pomocą innych interfejsów

one-X Portal wczytuje ustawienia Twojej poczty głosowej przy logowaniu. Jeżeli po zalogowaniu zmienisz ustawienia poczty głosowej np. za pomocą telefonu, dane przechowywane przez one-X Portal mogą być nieprawidłowe. W przypadku zmiany ustawień poczty głosowej za pomocą metody innej niż one-X Portal, wyloguj się z one-X Portal, a następnie zaloguj ponownie.