Następujące ustawienia profilu mogą zostać użyte do zmiany sposobu działania poczty głosowej. Należy pamiętać, że niektóre opcje mogą zostać użyte tylko w sytuacji, gdy serwer poczty głosowej jest systemem typu Voicemail Pro — są one wyłączane, jeżeli system korzysta z wbudowanej poczty głosowej.

profile options voicemail

Aktywne powitanie (tylko serwer Voicemail Pro)
Jeśli Twoja poczta głosowa znajduje się na serwerze Voicemail Pro, Twoja skrzynka pocztowa może zawierać do 9 nagranych przez ciebie powitań. W każdym profilu aplikacji one-X Portal możesz użyć ustawienia Aktywne powitanie w celu wybrania powitania, które ma być używane w skrzynce pocztowej, kiedy profil ten stanie się aktywny.

Poczta głosowa
To ustawienie kontroluje, czy poczta głosowa używana jest do odbierania wiadomości głosowych, kiedy nie możesz odebrać połączenia.

Oddzwanianie poczty głosowej
Po włączeniu, jeżeli pojawią się nowe wiadomości głosowe, podczas kolejnego korzystania z numeru wewnętrznego, po połączeniu serwer poczty głosowej zadzwoni, aby poinformować o wiadomościach.

Powiadamianie o poczcie głosowej (tylko serwer Voicemail Pro)
Jeżeli dla skrzynki poczty głosowej skonfigurowano oddzwanianie, możesz użyć tego ustawienia profilu do włączenia/wyłączenia opcji oddzwaniania.

Przesłuchaj wiadomości za pomocą
To ustawienie umożliwia wybranie, czy podczas korzystania z gadżetu messagesHead Wiadomości one-X Portal powinien odtwarzać wiadomości za pomocą telefonu czy przeglądarki.

Ikona słuchawki voicemail-phone wyświetlana jest w gadżecie Wiadomości po wybraniu odtwarzania za pomocą telefonu.

Ikona zestawu słuchawkowego voicemail-pc wyświetlana jest w gadżecie Wiadomości po wybraniu odtwarzania za pomocą przeglądarki. Odtwarzanie za pomocą przeglądarki obsługiwane jest tylko przez serwer Voicemail Pro.

W przypadku korzystania z programu Internet Explorer zaznacz opcję Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci web (Narzędzia | Opcje internetowe | Zaawansowane | Multimedia).

Aby odtworzyć dźwięk na komputerze, musisz zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa używany przez serwer poczty głosowej. Wpisz w przeglądarce https://<voicemail_server_address>:5443/ i zaakceptuj wyjątek certyfikatu.  

Zmiana ustawień poczty głosowej za pomocą innych interfejsów

one-X Portal wczytuje ustawienia Twojej poczty głosowej przy logowaniu. Jeżeli po zalogowaniu zmienisz ustawienia poczty głosowej np. za pomocą telefonu, dane przechowywane przez one-X Portal mogą być nieprawidłowe. W przypadku zmiany ustawień poczty głosowej za pomocą metody innej niż one-X Portal, wyloguj się z one-X Portal, a następnie zaloguj ponownie.