Możesz skorzystać z następujących ustawień, aby zmienić ustawienia poczty głosowej. Należy pamiętać, że można ustawić tylko niektóre opcje, gdy serwer poczty głosowej jest systemem typu Voicemail Pro — są one wyłączane, jeżeli system korzysta z wbudowanej poczty głosowej.

Ustawienia profilu poczty głosowej

Aktywne powitanie

Jeśli Twoja poczta głosowa znajduje się na serwerze Voicemail Pro, Twoja skrzynka pocztowa może zawierać do dziewięciu nagranych przez ciebie powitań. W każdym profilu możesz użyć ustawienia Aktywne powitanie w celu wybrania powitania, które ma być używane w skrzynce pocztowej, kiedy profil ten stanie się aktywny. Domyślnie wyświetlane są Powitania systemowe.

Poczta głosowa

W systemie odbierane są wiadomości poczty głosowej, gdy nie możesz odebrać połączenia.

Oddzwanianie poczty głosowej

W przypadku nowych wiadomości poczty głosowej serwer poczty głosowej przekazuje informacje o tych wiadomościach przy następnym użyciu numeru wewnętrznego.

Powiadamianie o poczcie głosowej

Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy Twoja poczta głosowa znajduje się na serwerze Voicemail Pro. Jeżeli dla skrzynki poczty głosowej skonfigurowano powiadamianie, możesz użyć tego ustawienia profilu do włączenia/wyłączenia opcji powiadamiania.

Przesłuchaj wiadomości za pomocą

To ustawienie określa, czy wiadomości poczty głosowej są odtwarzane na Twoim telefonie czy komputerze PC. Podczas wyświetlania wiadomości możesz nadpisać bieżące ustawienie.