Wtyczki one-X Portal można używać do wywołania ekranu. Gdy jest włączona, możesz odsłuchać wiadomości pozostawione w poczcie głosowej, a następnie odpowiedzieć, oddzwonić lub zignorować.

callscreening

W powyższym przykładzie nastąpiło połączenie z wewnętrznego numeru 105 i zostało przekierowane do poczty głosowej. Przy włączonym monitorowaniu połączenia w gadżecie Połączenia są wyświetlane szczegóły połączenia, podczas gdy osoba dzwoniąca nagrywa wiadomość. Gadżet Połączenia umożliwia wykonanie różnych działań na monitorowanym połączeniu.

callscreening_listen Odsłuchaj: Kliknięcie tej opcji umożliwia odsłuchanie osoby dzwoniącej pozostawiającej wiadomość.

callscreening_pickup Przejmij: Kliknięcie tej opcji powoduje odebranie połączenia.

callscreening_ignore Ignoruj: Kliknięcie tej opcji usuwa szczegóły połączenia z gadżetu Połączenia.

Aby włączyć opcję zarządzania poczty głosowej.

1.W interfejsie one-X Portal kliknij Konfiguracja > Poczta głosowa.

2.Na karcie Poczta głosowa przejdź do opcji Konfiguracja zarządzania pocztą głosową.

3.Zaznacz opcję Włącz przejmowanie/odsłuchiwanie poczty głosowej.