Konferencja Meet Me to konferencja typu audio. Jednocześnie z konferencją Meet Me system telefoniczny może obsługiwać sesję współpracy przez sieć, w ramach której uczestnicy mogą udostępniać dokumenty, okna aplikacji i pulpity komputerów.