Konferencja Meet Me to konferencja typu audio. Jednocześnie z konferencją Meet Me system telefoniczny może obsługiwać sesję współpracy przez sieć, w ramach której uczestnicy mogą udostępniać dokumenty, okna aplikacji i pulpity komputerów.

Dostępność
Ta funkcja może wymagać konfiguracji przez administratora. Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z administratorem systemu.

Współpraca przez sieć jest dostępna tylko dla użytkowników o profilu Office Worker, Teleworker lub Power User skonfigurowanych przez administratora systemu.