Poniżej znajduje się podsumowanie nowych funkcji użytkownika w systemie IP Office wersja 11.0 aplikacji one-X Portal:

Rozszerzenia IP Office Web Client
Klient IP Office Web Client, który może być wykorzystywany przez użytkowników portalu do wykonywania połączeń głosowych i wideo za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Obsługuje teraz konferencję i elementy sterujące współpracy w sieci.