XMPP jest protokołem używanym przez aplikację one-X Portal do wysyłania wiadomości błyskawicznych (IM) i udostępniania statusu obecności. Używanie protokołu XMPP umożliwia aplikacji one-X Portal współdziałanie z wieloma klientami wiadomości błyskawicznych innych producentów.