IP Office Web Client är en WebRTC webbläsarbaserad klient som kan användas för att ringa och svara på både röst- och videosamtal från din dator. Den stöds i Chrome på både Windows- och Mac-datorer.

webrtc_client

Den är tillgänglig för dig som portalanvändare om din systemadministratör har konfigurerat tjänsten WebRTC gateway. Detta stöds på Linux-baserade portalservrar förutom Unified Communications Module.

En fet klient är tillgänglig för Windows. Installationsprogrammet kan laddas ned från one-X Portal Den feta klienten innehåller en inbyggd version av Chrome och kräver därför inte att användarens dator har Chrome installerat som webbläsare.