I gadgeten callsHead Samtal har du tillgång till en knappsats med siffror.

För att ringa ett samtal med knappsatsen:

1. Använd gadgeten callsHead Samtal och klicka på knappsatsikonen icon dial pad.
dial pad

2. Med hjälp av knappsatsen anger du det nummer du vill ringa. För externa samtal ska du komma ihåg att lägga till eventuellt externt uppringningsprefix som telefonsystemet använder.

3. Om du vill ta bort den sista angivna siffran klickar du på borttagningsikonen dial pad delete.

4. Vid behov kan du när som helst stänga knappsatsen för att fortsätta ange information om samtalet i de andra fälten. Klicka på knappsatsikonen icon dial pad för att dölja knappsatsen.

5. När uppgifterna är inställda efter dina önskemål klickar du på samtalsikonen dial pad call. Om du redan har ett annat samtal som pågår kommer samtalet automatiskt att väntkopplas.

Samtalets förlopp visas på en flik i gadgeten callsHead Samtal. Om samtalet bryts visar gadgeten en orsak till felet om den är känd.

När du ringer en intern användare och han eller hon inte svarar kan du konfigurera återuppringning så att du får ett samtal när de avslutar sitt aktuella eller kommande samtal