Du måste konfigurera uppringningsregler för dirigering av utgående samtal. Systemet tillämpar uppringningsreglerna automatiskt när du ringer med hjälp av Avaya IP Office Plug-in.

Fält

Beskrivning

Nummer för att komma ut på linjen

Prefixet som ska läggas till för utgående, externa samtal.

Ditt landsnummer

Landskoden för ditt land.

Ditt riktnummer

Riktnumret eller stadskoden för IP Office-systemet.

Växelprefix

Huvudprefixet för PBX för telefonservern.

Nummer för rikssamtal

Siffrorna som indikerar att numret som rings upp är ett långdistanssamtal.

Nummer för utlandssamtal

Siffrorna som indikerar numret som rings upp som ett internationellt telefonnummer.

Nummerlängd för intern anknytning

Antalet siffror i interna anknytningar.

Längd för nationella nummer (inklusive riktnummer)

Antalet siffror, inklusive riktnummer eller stadskod, för nationella samtal. För flera poster använder du ett komma och separerar varje post.

Ta bort riktnumret vid lokalsamtal

Systemet tar bort riktnummer när du ringer lokala samtal vid det här valet. Det här fältet är bara tillgängligt om du har konfigurerat ett riktnummer.

För att konfigurera uppringningsregler:

1.Klicka på plugin_set i det övre högra hörnet av insticksprogrammets fönster. Klicka på Inställningar.

2.I navigeringsrutan i dialogrutan Allmänna inställningar klickar du på Uppringningsregler.

3.Ställ in uppringningsregler i dialogrutan Uppringningsregler.

4.Klicka på OK när du har ställt in uppringningsreglerna.