one-X Portal och Avaya IP Office Plug-in konferensplanering kan skicka en e-postinbjudan i Outlook-format till konferensdeltagarna. Men deltagarna kan se felet "Mötet kan inte hittas i kalendern" i deras Outlook. Ni kan lösa problemet genom att ändra registerinställningar enligt nedan.

För att kunna tacka ja till konferensinbjudningar i Outlook-kalendern:

1.Klicka på Start och välj Kör.

2.Skriv regedit och klicka på OK.

3. Hitta och klicka på följande registernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Options\Calendar

4. I menyn väljer du Redigera | Nytt | DWORD-värde.

5. Fyll i ExtractOrganizedMeetings.

6. I menyn väljer du Redigera | Ändra.

7. Ställ in Datavärde till 1 och klicka på OK.

När denna nyckel är inställd på 1 försöker Outlook tolka tredje parts/okända kalenderformat så att användaren ska kunna tacka ja till inbjudan.

När nyckeln saknas eller är inställd på 0accepterar Outlook inte inbjudningar som skickas i tredje parts/okända kalenderformat.

8. Välj Arkiv | Avsluta.