För att komma åt MyBuddy från one-X Portal:

1.I gadgeten Adressbok klickar du på fliken System.

2.Klicka på ikonen MyBuddyicon. MyBuddy-fönstret visas.