Det här är enkla oförberedda konferenser startade genom att ringa eller besvara ett vanligt samtal och sedan göra det till en konferens genom att lägga till ytterligare part/parter till samtalet manuellt. Personen som startar konferensen genom att lägga till den andra parten till samtalet är konferensvärd. Ad hoc-konferenser kan inte låsas och visar inte vem som talar högst.