Du kan lägga till information om uppringaren som lämnat ett röstmeddelande i den privata adressboken.

1.Klicka på fliken OLmessages Röstmeddelanden.

2.Klicka på ikonen Lägg till OLaddpersonalcontact i meddelandedetaljerna.

a.Ange information om kontakten i fönstret Kontaktinformation.

Om inställningen för Arbetstelefon överensstämmer med en telefonsystemanvändares anknytningsnummer visar användarens status i adressbokens kontakter. Detta gäller även om ett annat nummer är valt som Primär telefon.

Du kan välja i vilken Grupp din privata kontakt ska visas.

Du kan lägga till kontaktens gmail-adress. När du lägger till adresserna kan du skicka e-post eller starta en chatt från adressboken i Avaya IP Office Plug-in .

b.När du är färdig klickar du på Lägg till.